Bijlage 1. Bevindingen toekomstverkenning LLO rol formeel onderwijs

Bijlage bij de 'Kamerbrief over uitwerking onderwijsagenda LLO'. De bijlage gaat over de bevindingen uit de toekomstverkenning naar de mogelijke rol van het formele onderwijs Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het gaat daarbij om het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger ondewijs.

Bijlage 1. Bevindingen toekomstverkenning LLO rol formeel onderwijs