Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Openbaar Ministerie harde kritiek heeft op euthanasierichtlijn

Minister De Jonge (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat het Openbaar Ministerie harde kritiek heeft op de euthanasierichtlijn. Het Tweede Kamelrlid Van der Staaij (SGP) heeft de vragen gesteld.