Kamerbrief Aanbieding 'Advies Luchtvaartsector' van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurt, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Tweede Kamer het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector, zoals de voorzitter van het Adviescollege, de heer Remkes, dit heeft aangeboden.

Kamerbrief Aanbieding 'Advies Luchtvaartsector' van het Adviescollege Stikstofproblematiek (PDF | 1 pagina | 67 kB)