Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanwege Noodpakket banen en economie

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanwege het Noodpakket banen en economie dat nodig is vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanwege Noodpakket banen en economie (PDF | 3 pagina's | 114 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.