Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting BZK vanwege liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanwege liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten in de crisis rondom het coronavirus.

Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting BZK vanwege liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten ( PDF | 3 pagina's | 57 kB )

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.