Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting IenW vanwege beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vanwege een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer door de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting IenW vanwege beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (PDF | 4 pagina's | 81 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis worden extra uitgaven gedaan die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.