Memorie van Toelichting bij 3e Incidentele Suppletoire Begroting - BZK

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  vanwege maatregelen die nodig zijn door de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van Toelichting bij 3e Incidentele Suppletoire Begroting - BZK (PDF | 10 pagina's | 446 kB)