6e incidentele suppletoire begroting OCW

Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 (6e incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19).

6e incidentele suppletoire begroting OCW (PDF | 3 pagina's | 150 kB)