5e incidentele suppletoire begroting OCW 2021

Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (5e incidentele suppletoire begroting met extra middelen voor eindexamens in het voortgezet onderwijs en pilots voor sneltesten in het basisonderwijs in verband met COVID-19).

5e incidentele suppletoire begroting OCW 2021 (PDF | 3 pagina's | 124 kB)