6e incidentele suppletoire begroting OCW 2021

Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (6e incidentele suppletoire begroting met extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19).

6e incidentele suppletoire begroting OCW 2021 (PDF | 3 pagina's | 130 kB)