Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting OCW 2021

Toelichting op de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (6e incidentele suppletoire begroting met extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19).

Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting OCW 2021 (PDF | 16 pagina's | 862 kB)