Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting VWS 2022 vanwege extra uitgaven coronavirus

Minister Kuipers (VWS) biedt de Eerste Kamer de 3e incidentele suppletoire begroting (ISB) van het ministerie van VWS aan voor het begrotingsjaar 2022. Aanvullende uitgaven die te maken hebben met de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) zijn hierin budgettair verwerkt. 

Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting VWS 2022 vanwege extra uitgaven coronavirus (PDF | 1 pagina | 67 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.