Aanbiedingsbrief bij 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2022

De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) bieden de Tweede Kamer de 5e incidentele suppletoire begroting (ISB) van het ministerie van OCW aan voor het begrotingsjaar 2022. In de ISB staan extra uitgaven die nodig zijn vanwege de herverkaveling van de maatschappelijke diensttijd, het coronasteunpakket voor de culturele en creatieve sector en de kwijtschelding van publieke schulden van gedupeerden van de problemen rondom de kinderopvangtoeslag.

Aanbiedingsbrief bij 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2022 (PDF | 1 pagina | 83 kB)