Mijn partner heeft zorg en ondersteuning nodig: wat moet ik weten en regelen?

Bekijk waar u terecht kunt als uw partner zorg en ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege ouderdom, ziekte of een lichamelijke beperking. 

Heeft u zelf of uw ouder zorg nodig? Ga dan naar de vragenlijst over zorg voor uzelf of de vragenlijst over zorg voor uw ouder.

Heeft uw partner zorg en ondersteuning nodig? Lees de vragen en antwoorden over zorg en ondersteuning thuis.