Beleidsregels van de minister van Economische Zaken voor de NMa over boetes, clementie en combinatieovereenkomsten

Hierbij bied ik u ter informatie de beleidsregels aan die zijn opgesteld voor de uitvoering van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur van de NMa (hierna: "de Raad") op het gebied van boetes en clementie. Hiermee is uitvoering gegeven aan mijn voornemen de scheiding tussen beleid en uitvoering aan te scherpen door de bestaande uitvoeringsregels voor boetes en clementie van de NMa te vervangen door beleidsregels van de minister van Economische Zaken.