Wat zeggen de Europese regels over medische hulpmiddelen over herverwerking en hergebruik van hulpmiddelen?

De MDR en IVDR schrijven regels voor herverwerking van herbruikbare medische hulpmiddelen en hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. Herverwerking is het proces om het veilige hergebruik van gebruikte hulpmiddelen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de hulpmiddelen te reinigen, te ontsmetten of steriliseren.

Herverwerking herbruikbare hulpmiddelen

Volgens de MDR en IVDR is herverwerking van herbruikbare medische hulpmiddelen toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld  om chirurgische instrumenten of stethoscopen. De fabrikant levert instructies mee hoe het product schoongemaakt moet worden.

Herverwerking hulpmiddelen voor eenmalig gebruik

Volgens de MDR en de IVDR mogen de lidstaten zelf beslissen of ze herverwerking van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik wel of niet toestaan.

Nederland staat  hergebruik van deze middelen toe als zij voldoen aan bepaalde eisen. Zie hiervoor de Wet medische hulpmiddelen en het Besluit medische hulpmiddelen.

Eisen aan herverwerken van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik

De herverwerkers van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik moeten voldoen aan de eisen die gelden voor fabrikanten van medische hulpmiddelen. Deze eisen staan in de MDR en de IVDR.