Gevolgen voor fabrikanten van medische hulpmiddelen

Een fabrikant mag pas een medisch hulpmiddel op de markt aanbieden als het aan de wettelijke eisen voldoet. Sinds 26 mei 2021 gelden er strengere regels omdat de verordening medische hulpmiddelen is ingegaan. Fabrikanten, distributeurs, importeurs en gemachtigden moeten zich aan deze regels houden. Voor in-vitrodiagnostiek gaan vanaf 26 mei 2022 strengere regels gelden. 

Datum inwerkingtreding nieuwe regels

Sommige producten vielen eerder niet onder de regelgeving voor medische hulpmiddelen, maar nu wel. Bijvoorbeeld gekleurde contactlenzen, rimpelvullers voor cosmetisch gebruik of apparatuur voor liposuctie. Deze productgroepen staan omschreven in bijlage XVI van de verordening medische hulpmiddelen (MDR). Ook software kan een medisch hulpmiddel zijn.

Ga na of u als fabrikant voldoet aan de nieuwe regels

Bent u fabrikant van medische hulpmiddelen? Check met de volgende punten of uw producten voldoen aan de nieuwe regels.

 • Aanpassing risicoklasse

Mogelijk moet uw product voldoen aan de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen of in-vitro diagnostiek (IVD). Ook kan het zijn dat uw product in een hogere risicoklasse valt. Dat kan gevolgen hebben voor de tijd die u nodig heeft om uw product op de markt te mogen brengen.

Zoek dit zo snel mogelijk uit. Want het kan zijn dat u bijvoorbeeld (aanvullend) klinisch bewijs moet verzamelen. Of dat een aangemelde instantie het product moet beoordelen. Dit kost tijd.

Valt uw product in een hogere risicoklasse dan I? Een aangemelde instantie (Notified Body) moet het product beoordelen. De huidige classificatieregels staan in bijlage VIII van zowel de MDR als IVDR.

 • Beoordeel of en wanneer uw product een conformiteitscertificaat nodig heeft.

Door de huidige regels kan het zijn dat uw product een conformiteitscertificaat (voor CE-markering) nodig heeft. En dat een aangemelde instantie (notified body) het product moet beoordelen. Dit hangt af van het soort product en de risicoklasse. Als de aangemelde instantie het hulpmiddel heeft beoordeeld en goedgekeurd, mag u een CE-markering op het product zetten

Zoek tijdig contact met een aangemelde instantie om u te laten informeren en eventueel afspraken te maken. In artikel 52 t/m 60 van de MDR of artikel 48 t/m 55 van de IVDR vindt u meer informatie over de conformiteitsbeoordeling.

De EU-lidstaten moeten alle aangemelde instanties opnieuw aanwijzen. U kunt uw product pas laten beoordelen volgens de regels als een land de aangemelde instantie daarvoor heeft aangewezen. Via de website van de Europese commissie kunt u zien wat de stand is van de aanwijzing van aangemelde instanties in Europa.
 

 • Aanpassing beoordeel klinisch bewijs

Klinisch onderzoek laat zien dat het hulpmiddel veilig is en ook echt werkt. Hoe hoger de risicoklasse van het product, hoe hoger de eisen aan het klinisch bewijs. De nieuwe verordeningen stellen strengere eisen aan klinisch onderzoek en prestatiestudies. Zo komen meer betrouwbare klinische gegevens over medische hulpmiddelen en IVD’s beschikbaar.

De nieuwe verordeningen kunnen grote gevolgen hebben voor medische hulpmiddelen. Denk aan:

 • Producten die onder de recente Europese regels wel klinisch bewijs moeten verzamelen. Data verzamelen voor een klinische evaluatie kost tijd.
 • Producten die nu in klasse I, maar straks in een hogere risicoklasse gaan vallen. Deze moeten daardoor aan extra eisen voldoen.
 • Hoog-risico producten, zoals implantaten die aan extra eisen moeten voldoen.
 • Producten die gebruikmaken van klinisch bewijs van vergelijkbare producten. Dit worden ‘me too-producten’ genoemd. Dat mag onder de nieuwe regels niet meer.

Lees meer over de aanvraag en beoordeling van klinisch Onderzoek.

 • Aanpassing beoordeling voldoening aan de algemene prestatie- en veiligheidseisen.

De nieuwe algemene veiligheids- en prestatie-eisen zijn strenger. Bijvoorbeeld voor labelling, technische documentatie en het kwaliteitsmanagementsysteem. Meer informatie vindt u in bijlage I van zowel de MDR als IVDR.  

 • Stel een persoon aan voor de naleving van wet- en regelgeving.

Alle fabrikanten moeten een persoon aanstellen die verantwoordelijk is voor de naleving van de wet- en regelgeving. Meer informatie staat in artikel 15 van de zowel de MDR als IVDR.

 • Maak een plan voor de inrichting van uw post market surveillance (PMS).

Fouten in hulpmiddelen worden vaak pas na een tijdje duidelijk. Als fabrikanten een product op de markt mogen brengen, moeten zij dat blijven controleren met actieve Post Market Surveillance (PMS). Dit betekent dat zij niet alleen klachten en meldingen over het product behandelen. Zij moeten ook actief data vragen over hun product aan gebruikers. Het PMS-plan moet onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem van de fabrikant.

Zo kunnen fabrikanten bij incidenten sneller ingrijpen. De informatie over de prestaties van het product kunnen fabrikanten gebruiken om het product te verbeteren. Dit vergroot de veiligheid van het product. Meer informatie staat in de hoofdstuk VII en bijlage III van zowel de MDR als IVDR.

 • Breng een Unieke Identificatiecode (UDI) aan.

Een UDI is een unieke identificatiecode die op alle medische hulpmiddelen komt te staan. De identificatie zorgt voor betere traceerbaarheid van hulpmiddelen. De code zorgt ervoor dat hulpmiddelen beter te vinden zijn. Bijvoorbeeld als er een probleem is met het hulpmiddel. Patiënten kunnen dan eerder informatie daarover krijgen.

 • Voorzie het hulpmiddel van aanvullende verplichte gegevens.

Hieronder vallen de gebruiksaanwijzing en de implantaatkaart. Op deze kaart staat informatie over de fabrikant en het implantaat. Meer informatie over de implantaatkaart vindt u op de pagina Registratie van implantaten.

 • Fabrikanten van buiten de Europese Unie wijzen een gemachtigde aan.

De gemachtigde is gevestigd in Europa. Deze moet ook aan bepaalde eisen voldoen. In artikel 10 van de MDR en IVDR staan de algemene verplichtingen voor de fabrikant.

Regels voor IVD-fabrikanten

De verordening voor in-vitro-diagnostische medische hulpmiddelen heeft grote gevolgen voor fabrikanten van deze producten. Door de nieuwe classificatieregels komen veel IVD’s in een hogere risicoklasse. Dit betekent dat de meeste fabrikanten een conformiteitsbeoordeling (CE-certificaat) moeten aanvragen voor de IVD’s bij een aangemelde instantie (Notified Body). De aangemelde instantie beoordeelt of het hulpmiddel aan de nieuwe eisen voldoet. Daarnaast moet de klinische bewijsvoering aan meer eisen voldoen. Pas als de aangemelde instantie een CE-certificaat afgeeft, mag de fabrikant het hulpmiddel op de Europese markt brengen.

In artikel 10 van de IVDR staan de algemene verplichtingen voor deze fabrikanten.

Meer informatie over de nieuwe regels en invoering

Via uw koepel- of brancheorganisatie kunt u meer informatie krijgen. Er zijn ook brochures, wetteksten, en websites en verslagen van verschillende bijeenkomsten. Die vindt u op de overzichtspagina met alle informatiebronnen.