Beslisnota bij Kamerbrief over 3e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 3e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest (PDF | 3 pagina's | 124 kB)