Beslisnota bij Fiche 3 - Mededeling meststoffen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Fiche 3 - Mededeling meststoffen (PDF | 4 pagina's | 89 kB)