Beslisnota bij Kamerbrief met aanvullende informatie over implementatie derogatiebeschikking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met aanvullende informatie over implementatie derogatiebeschikking (PDF | 1 pagina | 70 kB)