Beslisnota bij Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 1 pagina | 492 kB)