Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Adema (LNV) meldt de Tweede Kamer welke gesprekken er zijn geweest en welke correspondentie er is geweest tussen de Europese Commissie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de maanden na de vaststelling van de derogatiebeschikking.

Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 3 pagina's | 184 kB)