Beslisnota bij Kamerbrief over 2e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest 2023