Beslisnota bij Kamerbrief over Taskforces en Agro Maatwerkregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Taskforces en Agro Maatwerkregeling