Beslisnota bij Kamervragen over sporen amfetamine bij 23 mestfabrieken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over sporen amfetamine bij 23 mestfabrieken