Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over mestproductieplafonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over mestproductieplafonds