Voortgang verlenging derogatie en diverse dossiers mestbeleid

Met deze brief informeert minister Schouten de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Milieu en Wonen, over de stand van zaken rondom de derogatie, de wijzigingen in de mestregelgeving die dit jaar worden uitgevoerd in het belang van de verlenging van deze derogatie. Ook geeft ze een update van een aantal andere onderwerpen in relatie tot het mestbeleid.

Voortgang verlenging derogatie en diverse dossiers mestbeleid (PDF | 11 pagina's | 99 kB)