Antwoorden op Kamervragen over voortgang onderhandelingen derogatie Nitraatrichtlijn

Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van de onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over voortgang onderhandelingen derogatie Nitraatrichtlijn (PDF | 16 pagina's | 868 kB)