Kamerbrief over publicatie monitor uitscheiding fosfaat en stikstof via dierlijke mest (2e kwartaal 2022)

Minister Staghouwer (LNV) meldt de Tweede Kamer per brief dat de monitor van fosfaat- en stikstofuitstoot (excretie) via dierlijke mest in het 2e kwartaal van 2022 op 18 augustus 2022 is gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kamerbrief over publicatie monitor uitscheiding fosfaat en stikstof via dierlijke mest (2e kwartaal 2022) (PDF | 2 pagina's | 151 kB)