Uitvoeringsbesluit definitieve derogatie beschikking

Besluit tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

Uitvoeringsbesluit definitieve derogatie beschikking (PDF | 18 pagina's | 995 kB)