Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving voor de implementatie maatregelen 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor de implementatie maatregelen 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving voor de implementatie maatregelen 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 7 pagina's | 280 kB)