Kamerbrief over wetsvoorstel wijziging stelsel fosfaatrechten en Kamervraag afromingsvrije lease

Minister Adema (LNV) informeert de Eerste Kamer over het effect van de afromingsvrije lease met terugwerkende kracht in het wetsvoorstel over wijzigingen in het fosfaatrechtenstelsel. De minister stuurt zijn brief vanwege een toezegging op een vraag van het Eerste Kamerlid Schalk (SGP).

Kamerbrief over wetsvoorstel wijziging stelsel fosfaatrechten en Kamervraag afromingsvrije lease (PDF | 2 pagina's | 138 kB)