Beantwoording vragen over uitvoering van de derogatiebeschikking en het Zevende Actieprogramma Nitraat

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de uitvoering van de derogatiebeschikking en het Zevende Actieprogramma Nitraat. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) heeft deze vragen gesteld

Beantwoording vragen over uitvoering van de derogatiebeschikking en het Zevende Actieprogramma Nitraat (PDF | 6 pagina's | 240 kB)