Kamerbrief over toestemming technische briefing implementatie derogatiebeschikking mest en nutriënten-verontreinigde gebieden

Minister Adema (LNV) geeft per brief zijn toestemming voor een technische briefing op 20 december 2023 bij de vaste Tweede Kamercommissie voor LNV door ambtenaren van zijn ministerie. De briefing gaat over de voortgang van de implementatie van de derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden.

Kamerbrief over toestemming technische briefing implementatie derogatiebeschikking mest en nutriënten-verontreinigde gebieden