Documenten bij besluit Wob-verzoek mestgegevens 3 bedrijven

Openbaar gemaakte informatie na een verzoek om de mestgegevens van 3 bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Documenten bij besluit Wob-verzoek mestgegevens 3 bedrijven