Besluit Wob-verzoek mestgegevens 3 bedrijven

Besluit op een verzoek om de mestgegevens van 3 bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek mestgegevens 3 bedrijven