Toelichting bij tabel gegevens fosfaatbeschikkingen

Toelichting op tabel met gegevens fosfaatbeschikkingen bij beslissing op bezwaar over Woo-verzoek over toekenning van fosfaatrechten aan agrarische bedrijven.

Toelichting bij tabel gegevens fosfaatbeschikkingen