Besluit op Woo-verzoek over voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

Besluit op een verzoek om informatie over diverse mestbeleidonderwerpen, namelijk N-gebruiksnorm, pilot Mineralenconcentraat, pilot Kunstmestvrije Achterhoek,  certificeringssysteem Fertigarant en actualisatie forfaitaire excretienormen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over voortgang diverse onderwerpen mestbeleid (PDF | 14 pagina's | 3 MB)