Besluit op Wob-verzoek over bemesting plangebied Akkerlanen

Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerd mesttransport met een uitsplitsing in RVO mestcodes, en deelpercelen naar het perceel op plangebied Akkerlanen in de gemeente Waalwijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Wob-verzoek over bemesting plangebied Akkerlanen (PDF | 8 pagina's | 154 kB)