Besluit op Woo-verzoek over fosfaatrechten boerenbedrijf in Drunen

Besluit op een verzoek om informatie over de gehele historie van fosfaatrechten boerenbedrijf in Drunen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).