Besluit op Woo-verzoek over de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Besluit op een verzoek om informatie over documenten die betrekking hebben op de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, meer in het bijzonder over de behandeling van mineralenconcentraat binnen de invulling van de verwerkingsverplichting door verwerkers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (PDF | 5 pagina's | 126 kB)