Besluit op Woo-verzoek over afwijken van bepaalde inhoud opslag voor fosfaat en stikstof

Besluit op een verzoek om informatie over hoe RVO of de NVWA, bij de handhaving, mag afwijken van de door een intermediair overeenkomstig de wet bepaalde inhoud van een opslag, zowel qua volume als qua hoeveelheden fosfaat en stikstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over afwijken van bepaalde inhoud opslag voor fosfaat en stikstof (PDF | 4 pagina's | 106 kB)