Besluit Woo-verzoek intrekken derogatie en boetebeleid Meststoffenwet

Besluit op een verzoek om documenten over de intrekking van verleende derogatievergunningen en over het boetebeleid Meststoffenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek intrekken derogatie en boetebeleid Meststoffenwet