Besluit op Woo-verzoek over specifieke melding NVWA 23-0689

Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een specifieke melding NVWA 23-0689 van 28 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over specifieke melding NVWA 23-0689