Sectorbeeld kwaliteitsafspraken mbo 2019

Het sectorbeeld beschrijft de bevindingen van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO over de kwaliteitsagenda's van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Sectorbeeld kwaliteitsafspraken mbo 2019 (PDF | 52 pagina's | 2,2 MB)