Gelijke kansen

Als student verdien je kansen om te ontdekken waar je goed in bent. Om een opleiding te vinden die goed bij je past en om je diploma te halen. Zijn er dingen waar je mee zit? Dan kun je hulp krijgen. Bijvoorbeeld extra financiële ondersteuning als je ouders minder kunnen meebetalen. Of extra voorzieningen als je bijvoorbeeld een handicap hebt.

Iedere student heeft dezelfde rechten

Alle studenten zijn gelijk. Of je nu aan het mbo, het hbo of de universiteit studeert. Iedereen heeft zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten. Daarom is afgesproken dat we stoppen met het praten over ‘hoger’ en ‘lager’ in het onderwijs. Verder moet ook een mbo-student:

  • Mee kunnen doen met de algemene introductiedagen voor studenten.
  • Mee kunnen doen met het studentenleven.
  • Een studentenkaart krijgen van de school.
  • Gebruik kunnen maken van studentensport. Dit kan alleen als dit wordt aangeboden.
  • Kunnen studeren of stage lopen in het buitenland (zie ook de checklist ‘Studeren in het buitenland’.
  • Een studievereniging kunnen oprichten.

Discriminatie melden

Discriminatie mag absoluut niet. Word je toch gediscrimineerd? Dan is het belangrijk om dit te melden en hierover te praten. Je kunt op elke mbo-school terecht bij de studieloopbaanbegeleider. Praat je hier liever met iemand anders over? Vraag dan op jouw school wie de zorgcoördinator, schoolpsycholoog of vertrouwenspersoon is. Dan helpen zij je verder.