Stage

Als je stage loopt heb je recht op goede begeleiding, een stagevergoeding en een veilige omgeving. De overheid heeft samen met studenten, scholen, bedrijven en gemeenten afspraken gemaakt. Zodat je tijdens je stage een goede begeleiding en een passende vergoeding krijgt. Ook wil de overheid stagediscriminatie tegengaan. Alle afspraken hierover staan in het ‘stagepact mbo’.

Stagebegeleiding door de school en het leerbedrijf

Tijdens je stage moet je goede begeleiding krijgen. Zowel door het bedrijf waar je stage loopt als door de school. Bij iedere stage is er minimaal drie keer overleg tussen jou, de school en het bedrijf waar je stage loopt. Eén van die afspraken moet bij het bedrijf zelf zijn, zodat school ook ziet waar jij stage loopt. Je moet voldoende ruimte krijgen om te leren tijdens de stage. En jouw school moet je goed voorbereiden op de stage, zodat je weet wat het bedrijf van jou kan verwachten.

Voordat je aan je stage begint stelt de school samen met jou en het leerbedrijf een stagecontract op: de praktijkovereenkomst (POK). Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld de begeleiding, de leerdoelen en de stageperiode . De school, het bedrijf en jij als student ondertekenen die overeenkomst. Zo weet je precies waar je aan toe bent, en wat de afspraken zijn.

Afspraken stagevergoeding en stagekosten

Stage lopen mag jou geen geld kosten. Moet je kosten maken voor een stage? Bijvoorbeeld omdat je moet reizen, een VOG (verklaring omtrent het gedrag) nodig hebt of omdat je bedrijfskleding moet kopen voor je stage bij een leerbedrijf? Dan moet je daarvoor geld krijgen van het bedrijf waar je stage loopt.

De overheid vindt het belangrijk dat je een stagevergoeding krijgt. De minister heeft bedrijven gevraagd om daarover in de cao’s eerlijke afspraken over te maken. Ze moeten hier snel mee aan de slag. In de cao kun je opzoeken of je recht hebt op een stagevergoeding. De stagevergoeding ontvang je dan van het leerbedrijf.

Als jij een leerbaan hebt (een BBL-opleiding doet), dan heb je naast een vergoeding voor de kosten die je maakt ook recht op een arbeidscontract en salaris.

Stagediscriminatie voorkomen

Discriminatie is verboden in Nederland, ook bij stages. Om stagediscriminatie te voorkomen en tegen te gaan zijn afspraken gemaakt in het stagepact. In het eerste jaar van je opleiding helpen sommige opleidingen je direct bij het vinden van een stageplek. Dit heet stagematching. De school koppelt je dan aan een stagebedrijf. Je krijgt een stageplek die bij je past en waar je veel kan leren. Zo voorkomen we dat studenten gediscrimineerd worden bij het zoeken naar de eerste stage. Wil je niet geplaatst worden en zoek je liever zelf een stageplek? Overleg dit dan met je school.

Word je tijdens je stage of bij het zoeken naar een volgende stageplaats gediscrimineerd? Meld dit dan meteen bij jouw school. Scholen zijn verplicht een meldpunt te hebben waar jij terecht kan als je gediscrimineerd wordt. De school moet jouw melding serieus nemen en actie ondernemen. De school informeert standaard alle studenten over:

  • hoe je stagediscriminatie kunt herkennen.
  • waar je op school stagediscriminatie kunt melden.
  • en wat de school doet als jij een melding hebt gemaakt.

Doe je de melding liever niet op school, maar ergens anders? Op school weten ze waar je dan terecht kunt. Dit kan bijvoorbeeld via een antidiscriminatiebureau.