Wie houdt de kwaliteit van het mbo in de gaten?

Scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij moeten zich daarbij wel aan de wet- en regelgeving houden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit. U kunt de onderzoeksgegevens van onderwijsinstellingen online bekijken. 

Toezicht beroepsonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het onderwijs, de examinering en de financiën. De inspectie gaat hierbij risicogericht te werk. Dat betekent dat de Inspectie op basis van een risicoanalyse bepaalt hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Scholen die het goed doen, krijgen minder toezicht. Bij risico's wordt het toezicht intensiever.

Kwaliteitsgegevens van scholen openbaar

De Inspectie beoordeelt niet alleen de kwaliteit van scholen voor beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs. Ze stimuleert scholen ook om de beste kwaliteit te leveren. De Inspectie doet dit onder andere door de resultaten van het onderzoek openbaar te maken.

U kunt de onderzoeksgegevens over scholen zelf opzoeken op de website van de Inspectie voor het Onderwijs.