Kamerbrief over stand van zaken Programma Flexibilisering Asielketen en capaciteit voor de opvang van asielzoekers

Staatssecretaris Harbers (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het Programma Flexibilisering Asielketen. Daarnaast informeert hij de Kamer over de recente ontwikkeling van de capaciteit voor de opvang van asielzoekers.