Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen

In de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen staat hoe het vernieuwde asielsysteem eruit komt te zien. Asielzoekers krijgen na hun aanvraag sneller te horen of zij kans maken op asiel. Zij kunnen zich dan eerder voorbereiden op integratie of terugkeer. Provincies, gemeenten en COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) gaan de tweede helft van 2020 aan de slag met het maken van concrete plannen om de asielopvang in hun regio’s flexibeler te maken.

Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen (PDF | 12 pagina's | 342 kB)